ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

База за обучение

Център за психично здраве - Русе ЕООД е акредитиран за база за обучение за клинични психолози със Заповед № РД-17-132 / 04.06.2018 г.

Като база за обучение, Център за психично здраве - Русе ЕООД обявява две длъжности за специализанти по клинична психология.

 

Днес, 11.05.2019 г. бе проведен пореден модул от квалификационната програма на специалистите от ЦПЗ - Русе ЕООД "Психологично консултиране и психосоматика". Гост лектор бе доц. д-р Анна Владимирова Штрахова, психотерапевт и водещ специалист в областта на психосоматичната медицина.