ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Дейности

Дейността на центъра е разделена на две основни програми – консултативно и дневно-стационарна (с капацитет 25 места).

 

В консултативната програма се осъществяват:

  • Консултиране на деца и юноши;
  • Консултиране на родители;
  • Консултиране на професионалисти, работещи с деца от сферата на образованието, социалните грижи, медицинските служби и неправителствени организации.

В дневно-стационарната програма се осъществяват:

  • Диагностична оценка – психиатрично-психологично-логопедична;
  • Индивидуална терапия – психологична, логопедична;
  • Медикаментозна терапия;
  • Психологично консултиране;
  • Фамилно консултиране и фамилна терапия;
  • Групова терапия;
  • Съдебно-психиатрично-психологична експертиза;
  • Диагностична оценка на деца със СОП, изготвяне на индивидуални обучителни програми, интервенции в образователната система и насочване към ресурсно подпомагане;
  • Експертна оценка и представяне на РЕЛКК/ТЕЛК на деца и юноши с хронични психиатрични разстройства.