ЦПЗ - Русе ЕООД

Център за психично здраве

Ръководството на „Център за психично здраве-Русе“ ЕООД уверява  гражданите, пациентите и колегите си, че въпреки въведеното извънредно положение лечебното заведение не е спирало да работи.

Денонощните стационари продължават своя непрекъснат режим на работа, а консултативно-диагностичното звено (поликлиниката) е с редуцирано работно време – до 15:00 часа.

Несигурността от бъдещето, страхът, напрежението и тревогата за здравето и живота пораждат силни емоции и чувство на безпомощност.

Следвайте препоръките за безопасност и не изпадайте в паника!

Но, ако в тази ситуация забележите, че сте напрегнати, тревожни или раздразнителни, не забравяйте, че това е нормална и естествена реакциа на обстановката.

В този изключително тежът, непознат за никого момент на пандемична обстановка, нуждата от съвет, помощ и утеха стават все по-осезаеми за цялото общество.

Затова ние, професионалистите от лечебното заведение, осъзнаваме важността на психическата устойчивост в тези тежки за страната и света времена.

Специалистите ни – лекари и психолози – изразиха желание да консултират в случай на нужда гражданите и пациентите.

Консултациите могат да се извършват в рамките на работния ден – от 08:30 до 17:00 от следните колеги:

 • Д-р Тихомир Минков – 0884 969 093
 • Д-р Ангел Ангелов – 0885 330 828
 • Доц. Силвия Крушкова - психолог – 0879 350 900
 • Траян Личев – психолог – 0883 337 598
 • Мариела Костова – психолог – 0878 437 013
 • Ваня Динева – психолог – 0879 350 910
 • Пенко Деков – детски психолог – 0887 720 120

 

Анонимността е гарантирана!

 

 

Център за психично здраве - Русе ЕООД се намира в източната част на град Русе и заема площ от 46 400 кв.м. на която са разположени сградите на четири стационарни отделения:

 • работилници за трудова рехабилитация;
 • защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства;
 • два центъра за настаняване от семеен тип;
 • диагностично-консултативно звено и администрация. 

Предмета на дейност на ЦПЗ – Русе ЕООД е "Активно издирване, диагностициране, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с психични заболявания".


Центъра има обособени две остри отделения, едно отделение за лечение на зависимости, дневен стационар, отделение „Съдебна психиатрия” и детско-юношески център за психично здраве. Към консултативно-диагностичния блок е обособен кабинет за ЕЕГ и мозъчна картография.


ЦПЗ – Русе ЕООД извършва диагностика и лечение на психично болни, психосоциална рехабилитация, психопрофилактика и промоция на психично здраве, съдебно – психиатрична и трудова експертиза, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични заболявания, трудова рехабилитация, музико и арт терапия, фамилна терапия, съдебно-психиатрично експертизиране и др.

 

 

 

Диагностично звено
Лечение на зависимости
Актуално