ЦПЗ - Русе ЕООД

Център за психично здраве

Център за психично здраве - Русе ЕООД се намира в източната част на град Русе и заема площ от 46 400 кв.м. на която са разположени сградите на четири стационарни отделения:

  • работилници за трудова рехабилитация;
  • защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства;
  • два центъра за настаняване от семеен тип;
  • диагностично-консултативно звено и администрация. 

Предмета на дейност на ЦПЗ – Русе ЕООД е "Активно издирване, диагностициране, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с психични заболявания".


Центъра има обособени две остри отделения, едно отделение за лечение на зависимости, дневен стационар, отделение „Съдебна психиатрия” и детско-юношески център за психично здраве. Към консултативно-диагностичния блок е обособен кабинет за ЕЕГ и мозъчна картография.


ЦПЗ – Русе ЕООД извършва диагностика и лечение на психично болни, психосоциална рехабилитация, психопрофилактика и промоция на психично здраве, съдебно – психиатрична и трудова експертиза, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични заболявания, трудова рехабилитация, музико и арт терапия, фамилна терапия, съдебно-психиатрично експертизиране и др.

 

 

 

Диагностично звено
Лечение на зависимости
Актуално