ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Дейности

Дейността на центъра е разделена на две основни програми – консултативно и дневно-стационарна (с капацитет 25 места).

 

В консултативната програма се осъществяват:

 • Консултиране на деца и юноши;
 • Консултиране на родители;
 • Консултиране на професионалисти, работещи с деца от сферата на образованието, социалните грижи, медицинските служби и неправителствени организации.

В дневно-стационарната програма се осъществяват:

 • Диагностична оценка – психиатрично-психологично-логопедична;
 • Индивидуална терапия – психологична, логопедична;
 • Медикаментозна терапия;
 • Психологично консултиране;
 • Фамилно консултиране и фамилна терапия;
 • Групова терапия;
 • Съдебно-психиатрично-психологична експертиза;
 • Диагностична оценка на деца със СОП, изготвяне на индивидуални обучителни програми, интервенции в образователната система и насочване към ресурсно подпомагане;
 • Експертна оценка и представяне на РЕЛКК/ТЕЛК на деца и юноши с хронични психиатрични разстройства.