ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Диагностично - консултативно звено

Намира се на първия етаж в централната административна сграда на ЦПЗ - Русе ЕООД. Намира се на първия етаж в централната административна сграда на ЦПЗ - Русе ЕООД. Основното му предназначение е да предлага психиатрично-консултативна и диагностична дейност. ДКЗ обслужва гражданите на област Русе и в него се извършва преценката на психичното състояние на всеки новопостъпил клиент и пренасочването му към стационар на центъра или към амбулаторните кабинети, разположени в ДКЗ на психиатри, работещи по договор с РЗОК гр. Русе. ДКЗ разполага с четири лекарски кабинета, които се обслужват от специалисти психиатри и работят по предварително установен месечен график. Успоредно на тази основна дейност и в помощ на нея работят два психологични кабинета, които помагат в диагностиката и ореценката на лекарите психиатри.В рамките на ДКЗ работи и социален работник, който отговаря за работата с хронично болните и техните социални проблеми, като изпълнява ролята на медиатор между ЦПЗ - Русе ЕООД и различните обществени институции с оглед уреждане на социалния статус на пациентите с психични страдания.В рамките на ДКЗ има манипулационна, в която се извършват спешни интервенции на хора, които идват във влошено психично състояние /декомпенсация/.


 
С оглед информирането на всеки гражданин потърсил информация или конкретна помощ в ЦПЗ - Русе ЕООД, ДКЗ разполага и с регистратура, в която работи обучен мед. персонал, който по телефона или лично може да предложи точна и ясна информация за реда и начините по които се обслужват гражданите, търсещи информация за различни мед. свидетелства /за работа, за брак, за гражданство, за класифицирана информация, за носене на огнесрелно оръжие и/или осъществяване на охранителна дейност/ или за консултиране по спешен психичен проблем.В рамките на ДКЗ се намира лабораторията на центъра, в която се извършват рутинни изследвания от обучен лаборант, които се назначават от лекарите в диспансера.На територията на ДКЗ е разположено звено за спешна психиатрична помощ, в което всеки, който сигнализира за агресивни прояви по болестни мотиви на психично болни хора, може да поиска консултация и своевременна намеса от добре обучен мед. персонал с довеждане на агресивния пациент от дома му, който със специален транспорт се настанява в стационар на диспансера с цел овладяване на спешното психично състояние, като спешна превенция на агресивните прояви в областта.


Най-често обект на консултативна и диагностично-лечебна работа от екипа на ДКЗ са всички психотични състояния /остро психотично разстройство със шизофренен или психогенен произход; циклофренните състояния - депресия и мания; острите възбудни състояния при олигофрения, епилепсия, травмена болест на мозъка, дементните състояния, всички депресивни състояния и реакции, както и всякакъв вид личностови разстройства и техните декомпенсации; неврозоподобните състояния и всички състояния на стрес, криза, както и страхливо-паническите разстройства; всички алкохолни делириозни състояния, както и състояния на хронична алкохолна злоупотреба и алкохолна болест; всички зависими пациенти и техните абстинентни прояви/.


ДКЗ е с работно време от 8:00 часа до 13:30 часа за лекарска, психологична и социална дейност.


Информация по всеки интересуващ гражданите въпрос може да се получи на тел. 082/845 356 от 7:30 часа до 17:00 часа.


ДКЗ консултира и обслужва всеки пациент от страната, който е в състояние на криза или е насочен от психиатрична служба извън областта на гр. Русе.