ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Проекти и програми

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
Модернизация и рехабилитация на сградите на ОДПЗС-Русе-ЕООД, Проект "Повече помощ"
Грантово споразумение №BG0018-GAE-0083-E-V1
Реализация - 2009-2011г.

 

ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
Секторна програма "Леонардо да Винчи"
Мярка "Мобилност"
Обучение на мултидисциплинарен екип-мениджъри и супервайзори в центрове и служби за социална рехабилитация и интеграция
Проект №2008-2-BG1-LEO03-00957
Реализация - 2008-2009г.

 

Програма на ЕС за подкрепа на професионалното обучение
програма "Леонардо да Винчи II"
Втора фаза: 2000-2006
Обучение на мениджъри и специалисти по трудова терапия рехабилитационни програми
проект № BG/06/A/EX-166185
Реализация - 2006-2007г.

 

Правителство на Италия, фирми-дарители
Музикотерапия - изграждане на хор и музикален състав
Реализация - 2004-2006г.

 

Агенция по заетостта - Бюро по труда "Дунав" - Русе
Подобряване качеството на живот на психично болни чрез почасова трудова заетост на 62 лица
Реализация - 2004-2005г.

 

Британско посолство
Закупуване на аудио и видеотехника за супервизия при работа с деца и фамилна терапия
Реализация - 2003г.

 

БЦПМСП - Русе и Австрийското правителство
Подобряване ландшафта на региона
Реализация - 2003-2005г.

 

Фирми-производители на психотропни лекарствени продукти
Подобряване състоянието на лица с психични заболявания
Реализация - 2003-2005г.

 

Русенски университет, международни фондации
Разработка на софтуерен продукт, адаптиран към нуждите на ОДПЗС; обучение на служители в компютърна грамотност и чужди езици
Реализация - 2003-2005г.

 

БЦПМСП - Русе и Австрийското външно министерство
Трудова рехабилитация, ресоциализация и интегриране в общността
Реализация - 2003-2006г.

 

Чрез Психиатрична асоциация - Холандско външно министерство
Качество на живот и суицидопрофилактика
Реализация - 2002-2006г.

 

Българска психиатрична асоциация, МЗ
Изготвяне на медицински стандарт по психиаатрия
Реализация - 2002-2004г.

 

Психиатрична асоциация, Лондонски университет
Проучване стойността на заболяването Шизофрения - за индивида, за обществото
Реализация - 2002-2004г.

 

Джонсън и Джонсън, поделение Янсен Цилаг за България
Изграждане на Превантивно-информационен център за лица със зависимости
Реализация - 2002-2004г.

 

Американско църковно настоятелство
Подобряване интериора на стационарните отделения
Реализация - 2002-2003г.

 

"Астра Зенека Ю Кей"
Мултицентрово,отворено проучване на клиничната ефективност и клиничните предимства, получавани от пациентите, лекувани с quetiapin
Реализация - 2002-2003г.

 

Програма "ФАР - Аксес"
Трудова рехабилитация, ресоциализация и интегриране в общността "РА-99-МР 003"
Реализация - 2001-2005г.