ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Отделение - дневен стационар

Отделение Дневен стационар е полустационарно звено на ЦПЗ - Русе ЕООД с широк спектър на терапевтични, социални и рехабилитационни дейности.Отделение Дневен стационар е полустационарно звено на ЦПЗ - Русе ЕООД с широк спектър на терапевтични, социални и рехабилитационни дейности.


Обслужват се клиенти с разнообразни психологични, психо-социални и психиатрични проблеми.


В отделението работят двама лекари - психиатри, четири специалиста по здравни грижи, психолог и социален работник.


Отделението е свързано с рехабилитационната служба на центъра, където хора с хронични психиатрични проблеми са ангажирани в разнообразни трудови, арт-терапвтични, спортни и образователни дейности.


Провежда се индивидуална, семейна и групова психотерапия с насоченост към възможните и полезни решения и наличните умения на клиентите.


 
В отделението се извършва трудово - и съдебно-експертна дейност.


Отделението осъществява и активна изследователска дейност в областта на психо-фармакологията и новите терапевтични подходи в психиатрията.


На пациентите с функционални разстройства се предлага съвременен и високо ефективен компютърен метод - биологична обратна връзка, осигуряващ ефективен и траен самоконтрол над състоянието на клиентите.


Работно време с пациенти: понеделник - петък от 7:30 часа до 15:00 часа.


Приема се извършва в ДКЗ или на място в отделението.
Началник отделение: д-р Пламен Панайотовтел. 082/845 898