ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Съдебно - психиатрично отделение

Основни дейности на Съдебно-психиатрично отделение при ЦПЗ - Русе ЕООД:

 1. Диагностични дейности на актуалното психично състояние на лицата с акцент върху рисковите фактори и оценка на риска от агресия и/или автоагресия.
 2. Оценка и управление на риска от опасни прояви при лица с с психични разстройства и с отклонения в поведението.
 3. Лечебно-медицински дейности в условията на експертиза и/или принуда.
 4. Ресоциализация на лица с психични разстройства и опасно поведение на боледуване, с цел превенция на опасните им прояви.
 5. Консултативна дейност относно работа с лица с психични разстройства и опасно поведение на боледуване:
 • консултиране на семействата на лица с психични разстройства и опасно поведение на боледуване;
 • консултиране на ОПЛ и на специалисти в други области на здравеопазването;
 • консултиране на немедицински професионалисти;
 • консултиране на институции и НПО.

Експертна дейност:

 • по разпореждане на правен орган (следствие, дознание, прокуратура, съд) с нарочен правен документ (постановление, определение, решение) в областта на Наказателното и гражданско право и здравното законодателство (настаняване на задължително лечение; освобождаване от задължително лечение);
 • извършване на екпертни консултации по желание на пациента (клиента) и съгласно разпоредбите на Наредба № 23/1994 г. (за съдебно-медицинските, съдебно-психиатричните и съдебно-психологичните експертизи - обн. в ДВ 45/1994 г.).

В Съдебно-психиатрично отделение при ЦПЗ - Русе ЕООД се прилагат следните програми от грижи:

 • Програма за оценка на рисковото поведение на боледуване (първоначална оценка на риска и оценка на риска при преосвидетелстване);
 • Програма за експертиза на рисково поведение на боледуване – настаняване/освобождаване от задължително/принудително лечение;
 • Програма за провеждане на задължително лечение (по реда и условията на Закона за здравето);
 • Програма за провеждане на лечение (задължително/принудително) при пациенти,