ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве
Ценоразпис

Ценоразпис за платени медицински и немедицински услуги

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

Цена (лева)

1

Медицинско удостоверение за носене, съхранение и упортреба на огнестрелно оръжие - за ловци, лично оръжие, пиротехника

40,00

2

Медицинско удостоверение за работа в охранителна фирма

40,00

3

Медицинско удостоверение за лиценз или психологична пригодност за охранителна фирма

40,00

4

Медицинско удостоверение за работа

15,00

5

Медицинско удостоверение за работа в чужбина, както и тези по Закона за съдебната власт

25,00

6

Медицинско свидетелство за пред ДИК, както и на лица извън Русенска облст /в т.ч. чужденци/

25,00

7

Медицинско удостоверение за сключване на граждански брак, за шофьор

15,00

8

Дубликат на медицински документ

5,00

9

Медицинско удостоверение за ВУЗ

10,00

10

Първичен преглед от психиатър по желание

40,00

11

Вторичен преглед от психиатър и удостоверение за невъоръжена охрана без психотест

20,00

12

Медицинско удостоверение за настаняване в социален дом без психологично изследване

25,00

13

Медицинско удостоверение за настаняване в социален дом с психологично изследване

40,00

14

Специализирано психологично изследване по желание – когнитивни функции

40,00

15

Специализирано психологично изследване по желание - личност

40,00

16

Специализирано психологично изследване за ТЕЛК

20,00

17

Психологично консултиране

40,00

18

Издаване на медицински документ, неизискващ преглед

5,00

19

Медицинско удостоверение по ЗЗКИ – от психиатър и психолог

40,00

20

Етапна епикриза по желание

20,00

21

Тест за наличие на наркотични вещества в урината - монотест

10,00

22

Тест за наличие на наркотични вещества в урината – комбиниран тест

20,00

23

Протокол за ТЕЛК по желание

50,00

24

Медицинско свидетелство за осиновяване/приемен родител

40,00

25

Медицинска експертиза за дееспособност /за нотариус/

 

251

 - от един специалист

120,00

252

 - от двама специалисти

200,00

26

Фамилна и брачна терапия

40,00

27

Електроенцефалографско изследване

30,00

28

Съдебно-психиатрична консултация с издаване на документ

120,00

29

Съдебно-психологична консултация с издаване на документ

120,00

30

Медицинско удостоверение за чужди граждани, изискващо преглед и психотест*, както и за придобиване на българско гражданство

60.00

31

Транскраниална магнитна стимулация /ТМС/ – за 1 сеанс

50,00

32

ТМС – пакет от 5 процедури

200,00

33

ТМС – пакет от 10 процедури

400,00

34

20-дневна програма за стационарно лечение с Налтрексон по желание на пациента

400,00

35

Копиране на части от мед.документация за упълномощени лица след получено одобрение – цена за 1 страница

0,50

36

Пакет изследвания за включване в метадонова програма

60,00

 

* Отнася се за чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Р България, както и лица с двойно българско и чуждо граждаство, които не се осигуряват по Закона за здравното осигуряване.

 

Всички посочени цени на услуги са в български лева