ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Новини и Събития

ОБЯВА относно свободни места за специализанти 2024 г.

ЦПЗ–Русе ЕООД обявява предложенията си за назначаване на специализанти поклинични специалности, на места, финансирани от държавата, на срочен трудов договор /почл. 11, ал.1, т.1 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата наздравеопазването/, както следва:1. ...

Публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен)

ЦПЗ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следния обект, собственост на дружеството, находящ се в гр. Русе, бул. „Тутракан” № 20

Публичен търг с явно наддаване

ОБЯВА В изпълнение на Заповед № 5 / 11.01.2024 г. на управителя на ЦПЗ-Русе ЕООД и Решение № 425, Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г. на Общински съвет – Русе, ЦПЗ-Русе ЕООД

Публичен търг с тайно наддаване

ОБЯВА               ЦПЗ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следния обект, собственост на дружеството, находящ се в гр. Русе, бул. „Тутракан” № ...

Планирано прекъсване на електрозахранването

Планирано прекъсване на електрозахранването

ОБЯВА

Oбявен конкурс за заемане на длъжности

ЦПЗ-Русе ЕООД обявя конкурс за заемане на длъжности ...

Център за психично здраве - Русе ЕООД е акредитиран за база за обучение за клинични психолози със Заповед № РД-17-132 / 04.06.2018 г. ОБЯВА ЦПЗ–Русе ЕООД обявя конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по Психиатрия" - 1 място; „лекар, специализант по ...
Психологично консултиране и психосоматика - ЦПЗ - Русе

Психологично консултиране и психосоматика

Днес, 11.05.2019 г. бе проведен пореден модул от квалификационната програма на специалистите от ЦПЗ - Русе ЕООД "Психологично консултиране и психосоматика". Гост лектор бе доц. д-р Анна Владимирова Штрахова, психотерапевт и водещ специалист в областта на психосоматичната ...