ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Трудова и социална рехабилитация

История на психосоциалната рехабилитация в ЦПЗ - Русе ЕООДИстория на психосоциалната рехабилитация в ЦПЗ - Русе ЕООД
Психосоциалната рехабилитация в ЦПЗ - Русе ЕООД е започнала развитието си през 1971 г. - Разкриване на различни производства: антигронови скоби и капачки за кръвни банки; работилница за изработване на волани за леки коли; работилница за чанти, папки и други канцеларски материали; работилница за несесери за отверки и за прибори; свещоливница; работилница за шнурове; шивашка работилница – спално бельо, ластични колани и бикини; шиене на покривала за леки коли; тапицерска работилница; дърводелска работилница. За времето между 1971 и 1986 година се формира много печелившо трудово-лечебно стопанство. При прехода през 1989г. за няколко години постепенно спират да функционират голяма част от производствата като през цялото време функционират тапицерската и шивашката работилници. През 2004г. са закупени машини за шивашката работилница, а също така се открива атилие за арт терапия. През 2005 стартира секция за музикотерапия, която има многократни национални и международни изяви. През същата година се открива и клуб по шахмат, който печели много призови места на национални турнири по шахмат за лица с ментални проблеми. През ноември 2008 г. е разкрито рехабилитационно звено към остри психиатрични отделения.

 

Вътреболнична рехабилитация


Рехабилитацията на пациенти с психични увреждания е процедура, чрез която се предоставят възможности на хора с психични заболявания или умствено изоставане с вторични психични нарушения, да постигат възможно по-добро ниво на автономност. Чрез своите методи, рехабилитацията помага на пациентите да се научат да компенсират и преодоляват последицит от заболяването, посредством усвояване на нови умения и техники, както и постепенното им въвеждане към самостоятелен живот.Основните цели при реализиране на програми за рехабилитация са:

 • Подобряване на социалните способности и развиване на креативен потенциал, чрез увеличение на социалните им умения и творчески занимания;
 • Деинституционализация на хора с хронични психични проблеми, чрез намиране на среда за контакти и обмен на разнороден житейски опит;
 • Насърчаване на социалните контакти между пациентите, чрез създаване на принадележност към групата за занимания;
 • Насърчаване на пациенти към активни занимания по време на болничния им престоий и развиване на доверие към околните и медицинския персонал;
 • Насърчаване на пациентите да поемане на отговорност за себе си и контрол над собствения си живот. 

Използваните терапевтични методи във вътреболничната рехабилитация са ориентирани към:

 • Подобряване на умения /възстановяване на изгубени способности, трениране на сръчност, фина моторика, упражнения от практическия живот и от свободното време/
 • Себеизразяване /използване на терапевтични средства като средство за себеизразяване, символизиране, възможност за развитие на лична близост и изразяване на чувства/
 • Подобряване на комуникацията /групово-динамичен процес с цел подобряване на взаимоотношения в група, съвместно съществуване в група, заемане на различни позиции в група/ 

Извънболнична рехабилитация


Същността на извънболничната рехабилитация е да се развият творческиятпотенциал, сръчността, физическата активност. Лицата, посещаващи дейностите по извънболичната рехабилитация са лица с хронични психични разстройства, които желаят да постигнат по-пълноценна рехабилитация и реинтеграция в общността. Към настоящия момент, в извънболничната трудова и социална рехабилитация са включени следните звена:

 1. Шивашка и тапицерска работилница, в която основната дейност е претапициране на мебели и производство на спално бельо, пижами, халати, завеси от висококачествени платове и материали. Осъществява се и поправка на дрехи.


 2. Ателие за арт-терапия, в което се произвеждат сувенири, бижута, коледна и великденска украса, мартеници, използвайки съвременни терапевтични методи. В това число се включват актуалната в последните години квилинг техника, рисуване, шиене, плетене.


 3. Музикална група "Сексагинта приста", която се ръководи от доказани специалисти в областта на народната музика и в която, освен пациенти с психични разстойства, участие вземат и служители на ЦПЗ – Русе ЕООД. Фолклорните костюми на групата са изработени от шивашката работилница към ЦПЗ - Русе ЕООД. 4. Звено за трудова терапия, в която лицата са ангажирани предимно с озеленяване на градинките, почистване на тротоарните площи и поддържане на хигиената в района на ЦПЗ – Русе ЕООД, картонажна дейност.

 5. Сутрешната гимнастика е задължителен елемент за посетителите на извънболничната рехабилитация. Провежда се ежедневно, в ранните сутрешни часове на спортната площадка, построена за целта.