ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Отделение за лечение на зависимости

Отделението за лечение на зависимости /ОЛЗ/ е открито на 01.09.1985 г. като отделение за социална рехабилитация с капацитет петдесет легла и е структурно звено от ЦПЗ - Русе ЕООД.Отделението за лечение на зависимости /ОЛЗ/ е открито на 01.09.1985 г. като отделение за социална рехабилитация с капацитет петдесет легла и е структурно звено от ЦПЗ - Русе ЕООД.


През 2002 г. отделението се обособява като отделение за лечение на зависимости с капацитет тридесет легла.

 

В ОЛЗ се провежда политика, спазваща основните цели и принципи на успешното лечение на последните със съчетанието на медикаментозни средства и различни психотерапевтични и рехабилитационни методи, съобразени с добрата клинична практика при зачитане правата на личността и свободния избор, практикувайки медицина базирана на доказателствата.Отделението за лечение на зависимости е модерно, отговарящо на съвременните изисквания и нуждите на потребителите на медицински услуги, поради което е предпочитано в региона за провеждане на висококачествено лечение, а след присъединяването на Република България към ЕС може да предложи лечение на граждани от страни-членки на ЕС и съседни страни от Дунавския регион. Обхваща около 80% от наркозависимите в региона, желаещи стационарно лечение.


Профил на Отделение за лечение на зависимостиПрофилът на заболяванията в ОЛЗ включва пациенти със следните проблеми: психични и поведенчески разстройства вследствие употреба на алкохол, опиоиди, канабиноиди /марихуана/, седативни или сънотворни средства (транквилизатори от групата на барбитуратите и бензодиазепините), кокаин, други стимуланти (амфетамини, метамфетамини, "пико", екстази и др.), халюциногени, никотин, летливи инхаланти (лепила, лакове, бои, разтворители), анаболни препарати и стероиди; Разстройства вследствие комбинирана употреба на психоактивнио вещвства (ПАВ); Разстройства при коморбидни състояния /двойна диагноза/; Зависимо поведение, непредизквикано от ПАВ /хазарт, компютърни игри/.


 
Предлагани програми от грижиПрограма за алкохолна детоксификация; Програма за опиоидна детоксификация; Програма за детоксификация при злоупотреба с бензодиазепини и барбитурати; Програма за детоксификация при употребата на кокаин, амфетамини и други стимуланти; Програма за параклинични и вирусологични изследвания; Програма за мотивационна работа; Програма за семейна и брачна терапия; Програма за психологично консултиране; Психометрични изследвания за невропсихологична оценка; Програма за групова и занимателна терапия; Програма за лечение с Revia (Налтрексон); Програма за лечение на коморбидни психични разстройства; Програма за детоксификация при комбинирана зависимост;
Взаимодействия с други звена и организацииОтделението за лечение на зависимости осъществява съвместна работа с останалите структурни звена на ЦПЗ-Русе, пряко ангажирани с проблемите на зависимостите и зависимите поведения: Дневен център със защитено жилище за потребители с тежки психични разстройства, дължащи се на употребата на ПАВ;Метадон поддържаща програма към ЦПЗ-Русе с Дневен център за ресоциализация на лица, които са злоупотребявалибили или са били зависими към ПАВ;ОЛЗ осъществява взаимодействие на регионално ниво с ПИЦ-Русе и Областен съвет по наркотични вещества към Община Русе, както и Национален център по наркомании /НЦН/- София и различни стационарни психиатрични служби в страната и рехабилитационни програми.


Терапевтичният екип в отделението се състои от лекари-психиатри, психолог, социален работник, специалисти по здравни грижи,трудотерапевт.


Началник отделение - д-р Станислав Иванов


Работно време: непрекъснато. Приемно време за пациенти със злоупотреба / зависимост от психоактивни вещества - понеделник, вторник и сряда от 8.00-13.30 часа.Приемно време за пациенти със злоупотреба / зависимост от алкохол / - всеки делничен ден от 8.00-13.30 часа.Приемно време за пациенти по спешност - непрекъснато.Записването на пациенти за лечение се извършва на телефон 082/846 047 или на GSM 0879/350 891.Задължително пациентите се придружават от родител/настойник или представител от близкото семейно обкръжение.Отделението за лечение на зависимости няма договорни отношения с РЗОК и не работи по клинични пътеки.

 

Лечението за български граждани е безплатно.