ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Планирано прекъсване на електрозахранването

Център за психично здраве - Русе ЕООД уведомява, че във връзка с планирано прекъсване на електрозахранването на 16.09.2022 г. (петък) няма да бъде възможно издаването на различните видове  удостоверения, както и да бъдат изготвяни справки.